Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Органи громадського самоврядування в освіті

Posted 5 11 19

Відповідно до статті 70 Закону України «Про освіту»громадське самоврядування у сфері освіти - це право учасників освітнього процесу та громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до їх компетенції.

Реалізується громадське самоврядування у сфері освіти:

 • у закладі освіти через органи самоврядування працівників закладу освіти, органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування та інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу, які створюються за ініціативою учасників освітнього процесу;
 • на місцевому (територіальному) рівні, які створюються за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства
 • на національному (всеукраїнському) рівні, які створюються за ініціативою громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства.

Органи громадського самоврядування мають права (повноваження), визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладів освіти, та можуть здійснювати інші права, не заборонені законом.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція)колективу закладу освіти.

Виходячи з вищевикладеного та згідно з частиною першою статті 28 Закону України «Про освіту» у закладі освіти можуть діяти органи батьківського самоврядування.

Слід зауважити, що відповідно до частини другої статті 55 цього Закону батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Щоб реалізувати своє право на захист дітей, батьки від органу батьківського самоврядування можуть звернутись із обґрунтованою заявою до засновника закладу освіти (міської, селищної та сільської ради, а також до уповноваженого засновником виконавчого органу у сфері освіти ‒ відділу чи управління освіти) щодо керівника закладу освіти.

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» у разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

Отже чинне законодавство наділяє учасників освітнього процесу, зокрема батьків та законних представників учнів (вихованців) належними правами однак при їх реалізації варто пам’ятати про обов’язки, визначені частиною 3 статті 55 Закону України «Про освіту». 

Управління освіти Прилуцької міської ради