Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Дистанційні технології як вимога часу!

Posted 20 6 20

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину з березня по травень 2020 року в ЗЗСО м. Прилуки, як і по всій країні, було організовано освітній процес за допомогою дистанційних технологій.

З огляду на те, що педагогічний загал міста Прилуки, як і більшість педагогів України не мали досвіду з організації дистанційного навчання, тому ймовірним було виникнення ряду проблем як організаційного, так і технічного характеру. З метою здійснення аналізу ситуації організації навчання під час карантину та покращення організації освітнього процесу в через дистанційне навчання на майбутнє з 01 по 05 червня 2020 року міським методичним центром управління освіти було організовано анонімне онлайн-опитування учасників освітнього процесу усіх ЗЗСО міста.

До опитування долучилися 4020 осіб. Найбільша кількість відповідей надійшла від батьків – 2356 респондентів. Здобувачів освіти 7-11 класів – 1294 особи; педагогів – 370 осіб.

За наданими міським методичним центром методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій, управління освіти цікавило, яким чином заклади загальної середньої освіти міста організували навчання учнів під час карантину, які дистанційні технології використовували. Зокрема, чи були у закладах розроблені загальні правила роботи в умовах карантину; якими були умови доступу до мережі Інтернет; чи були труднощі організаційного, технічного та навчального характеру; якими були командні комунікації; від чого залежить ефективність дистанційного навчання тощо?

Як свідчать відповіді респондентів, дистанційне навчання в ЗЗСО міста було організовано переважно через соціальні мережі та месенджери шляхом розміщення завдань на веб-сайтах шкіл (в середньому 67% та 48% відповідно).

Як з’ясувалося, основним каналом комунікації в закладах освіти є застосунок Viber (середній показник – 97%). Ймовірно це відбувається через те, що до карантину вже існували Viber-групи і це вже був налагоджений та зручний канал комунікації. Крім цього, даною програмою активно користуються учні та батьки.

Щодо розроблення загальних правил роботи під час дистанційного навчання, то 74% педагогів відмітили, що у закладі були напрацьовані спільні правила, але формат, тривалість викладання та вибір програми вчитель обирав самостійно; і лише 19% опитаних педагогів працювали за однаковими правилами й з однаковими сервісами.

Педагоги вказали на такі ключові проблеми в реалізації дистанційного навчання: не всі учні виходили на зв'язок – 74%; відсутність попереднього досвіду, умінь і навичок працювати дистанційно – 54%; збільшення часу на підготовку до проведення навчальних занять.

В свою чергу більше 70% учнів, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що навчальне навантаження під час дистанційного навчання збільшилося (суттєво – 35%, дещо збільшилося – 41%).

Учні найчастіше вказують на такі труднощі під час дистанційного навчання: бракувало «живого» спілкування з учителями та однокласниками (67%); не вистачало часу для виконання онлайн-завдань (31%). Про нестачу «живого» спілкування дітей з учителями та однолітками наголосили і батьки (75%).

Дистанційна освіта сильніше, ніж навчання офлайн, вимагає від учнів мотивації навчатися, адже зовнішніх стимулів для навчання менше, а відволікаючих факторів – більше. Цей факт підтвердили і 67% педагогів, які зазначили, що ефективність дистанційного навчання залежить від мотивації учня. Також педагоги вказують на технічне забезпечення (62%) та майстерність самих вчителів, що беруть участь в цьому процесі.

Щодо технічних труднощів, то в середньому 29% учнів та батьків зазначили, що не завжди у них вдома Інтернет достатньої якості та достатньо комп’ютерного обладнання для навчання під час карантину. Педагоги вказують як на погану якість Інтернет- та/або мобільного підключення (61%), так і на відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного навчання (40%).

Важливим під час дистанційного навчання є процес оцінювання. Діти та батьки (середній показник – 80%) зазначили, що вчителі оцінювали те, як учні виконували завдання. Для оцінювання виконані завдання надсилалися вчителям різними способами (91%) та шляхом онлайн-спілкування з учителем (8%).

Як показала практика, неабияка роль під час дистанційного навчання відводиться і батькам учнів. 50% вчителів відмітили, що вони мали не лише зворотній зв'язок з батьками своїх учнів, а й допомогу від них. Самі ж батьки (62%) також зазначили, що були зацікавлені та допомагали своїм дітям з навчанням.

Попри усі позитиви, які були у відповідях респондентів щодо організації дистанційного навчання, жодний вчитель (0%) не вважає дистанційне навчання під час карантину повноцінною заміною очного навчання. Такої ж думки притримуються і 3% батьків. Навчанням своїх дітей під час карантину були не задоволені майже чверть опитаних батьків учнів 7-11 класів.

Детальніше з результатами опитування «Дослідження стану реалізації дистанційних технологій навчання в ЗЗСО м. Прилуки під час карантину (березень - червень 2020 року)» можна ознайомитись на сайті міського методичного центру управління освіти http://mmc.uopmr.gov.ua в розділі «Новини»

Ефективність дистанційного навчання залежить від багатьох факторів, які були з’ясовані як під час безпосередньої роботи онлайн, так і в ході онлайн-опитування. Перед школою постало багато завдань щодо подальшого удосконалення дистанційного навчання. І як показала практика, одним із таких завдань має бути обговорення у педагогічних колективах недоліків та переваг різних платформ та інструментів, що використовувалися для організації дистанційного навчання, з метою вибору єдиної платформи для зручності усіх учасників освітнього процесу.

Для вирішення даного питання управлінням освіти в кінці травня було проведено он-лайн наради з керівниками та заступниками ЗЗСО та ЗПО, надана методична допомога та видані протокольні доручення відповідно до яких станом на 15.06.2020 року п’ять закладів освіти які не мали під час карантину єдиної платформи для організації освітнього процесу здійснили організаційні моменти по її створенню. Станом на 18.06. 2020 року (за зразком узагальненого ППД Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного директор Олена Рогальова) на Google-Диску створене хмарне середовище в ЗЗСО №№ 2,12,14. Організовано роботу на платформі “Google class” в ЗЗСО №№ 3,13; заплановано розпочати роботу на даній платформі в гімназії №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна. На платформі Google Classroom продовжено роботу в Ліцеї № 6 ( директор Олександр Колесник); створено дану платформу в Ліцеї № 10. В ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 обрано платформу «G Suite для закладів освіти». В планах Ліцею №7 ( директор Володимир Зуб) продовження роботи в інформаційно-комунікаційній системі Net Школа України.

В умовах загальнодержавного карантину перед освітянами України, в тому числі і нашого міста Прилуки, постали нові виклики - це здатність швидко й ефективно адаптуватися до вимушених обставин та вміння організувати освітній процес за допомогою дистанційних технологій. Накопичення та апробація широкого кола сервісів онлайн-освіти потребувало від педагога професійності, фахової ефективності та вміння практичного застосування, тому протягом березня-червня міським методичним центром надавалася методична допомога, видавались методичні рекомендації щодо дистанційного навчання та оцінювання учнів у період карантину, а також разом із адміністрацією закладів освіти вивчався ППД педагогів, які успішно опанували дистанційні технології.

Серед закладів дошкільної освіти в лідерах є педагоги дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 29: Катерина Бас, Світлана Галутіна, Антоніна Падалка, Оксана Самаль, Світлана Пунько; дошкільного навчального закладу № 8 центру В.О.Сухомлинського: Людмила Константиненко та Тетяна Кириченко; дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11, Ольга Ховзун; дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 Світлана Гуліцка.

Ефективно опановували дистанційні технології педагоги Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного: Світлана Бойко, Людмила Газарян, Володимир Ліпін, Галина Минка, Галина Чигрiна, Світлана Чернякова, Юлія Шапошнікова, Тетяна Олійник, Жанна Димова, Олена Лісовець, Людмила Федулова; ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна: Олена Терещенко, гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна: Микола Ісько, Ірина Тимошенко, Оксана Пузанова, Людмила Тарасенко, Олеся Герасименко, Олександра Городецька, Наталія Бойко, Валентина Левченко, Людмила Оніщенко, Олег Мірошниченко; Ліцею №6: Наталя Скиба, Оксана Янко, Наталія Самотескул, Валерій Пономаренко, Світлана Чала, Ірина Дука, Валентина Духович; Ліцею №7: Анна Іванова, Вікторія Каліш, Роксолана Радченко, Оксана Холод, Валентина Данильченко, Ольга Бойко, Валентина Діденко, Олена Миколенко; ЗОШ І-ІІІ ст. №9: Наталія Сорока, Юлія Сиромятнікова, Людмила Соловей, Ольга Хантіль, Тетяна Скорина; Ліцею№10: Володимир Минка; ЗОШ І- ІІІ ст. №12: Юлія Денесюк, Ельвіра Бржевська; ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгордського: Олена Мосціпан, Юлія Єршова; ЗОШ І-ІІІ ст №14: Ольга Симиряко.

Слід відмітити перспективний педагогічний досвід по застосуванню дистанційних технологій і педагогів Центру творчості дітей та юнацтва: Бойко Юлія П`ятигорець Наталія, Красновська Ірина, Циганко Ольга, Ровна Вероніка.

Досвід вище зазначених педагогів та директорів ЗЗСО№№ 1, 6, 7 (Олени Рогальової, Олександра Колесника, Володимира Зуба) вивчено, узагальнено працівниками міського методичного центру та занесено в міську картотеку ППД з якою можна ознайомитись на сайті ММЦ http://mmc.uopmr.gov.ua в рубриці «Інновації та ППД».

Бібліотекарем міського методичного центру для педагогів закладів освіти міста здійснено підбір інформаційних джерел з теми: «Дистанційне навчання», список також розміщено на сайті ММЦ в рубриці «Бібліотечні фонди».

 Сьогоднішні реалії підтверджують, що дистанційне навчання має майбутнє, тому проаналізувавши і узагальнивши перспективний педагогічний досвід в умовах карантину, ми зрозуміли що володіння актуальними навичками роботи в режимі онлайн є вимогою часу, а не точковою проблемою в умовах пандемії.

 

 

  

Відеоролики щодо формування нової культури поведінки, навчання та перебування у закладах загальної середньої освіти

https://sf.1gb.ua/f/92bf62aef7

https://sf.1gb.ua/f/61171d8efd

https://sf.1gb.ua/f/3a2622561a

https://sf.1gb.ua/f/6100464b54

https://sf.1gb.ua/f/eba51cd334

Рекомендації та правила поведінки учнів в освітніх закладах під час карантину розроблені МОЗ України